O verskim praznicima

Kada god se nešto desilo Isusu – mi se najedemo i napijemo.