Šesti dan

Logika će te dovesti od tačke A do tačke B. Mašta će te dovesti svuda.
Mašta je važnija od znanja. Jer, znanje je ograničeno na ono što poznajemo i razumemo, dok nam mašta omogućava da obuhvatimo čitav svet i sve što će ikad biti moguće naučiti i razumeti.

Dve rečenice kojima sam započeo tekst, ili neke slične, rekao je slavni Albert Ajnštajn. I baš te dve rečenice su uvod u ono što sam ovog, šestog dana, naučio.

Posmatrao sam razliku između tehnike koju je grupi polaznika pokazivao Učitelj, mog intelektualnog shvatanja te tehnike i moje moći i usklađenosti da tu tehniku fizički izvedem.

Kako se ovaj novi svet polako otvara preda mnom, tako mi je sve jasnije da sve ovo već negde u dubini znam, ali, uopšte, ljudi su majstori samoograničavanja, a ja sam jedan od školskih primera.

I eto, sada dajem sve od sebe da naučim da to više ne budem.